Systemet foretager logning. Alle lognings oplysninger fjernes efter 6 måneder.